Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2015

sweetdesire
0206 34d5
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii viaejMarta ejMarta
sweetdesire
Play fullscreen

jakbym mógł to bym wcale nie wstawał, nic nie wyjdzie choćbym nawet się starał jak chuj. dzień dobry - to się dla mnie nie sprawdza, w taki dzień nie chcę wcale, wiesz? wstawać.
Reposted fromdontforgot dontforgot viaejMarta ejMarta
sweetdesire
6864 66fb 500
wywiad z Eldo w "PANI" .. ciekawe Gdański.
Reposted fromglupiages glupiages viaejMarta ejMarta
sweetdesire
Ja jestem inny. Kiedyś byłem z tego dumny
Dziś nie wiem sam, czy kiedyś będę szczęśliwy, czy zdechnę smutny.
— Zeus - Hipotermia
Reposted fromdeviate deviate viaejMarta ejMarta
sweetdesire
6576 f9cc
Reposted fromwildeyed wildeyed viaejMarta ejMarta
sweetdesire
8578 df27
Reposted fromscorpix scorpix viaejMarta ejMarta
sweetdesire
6519 37fe
Reposted fromscorpix scorpix viaejMarta ejMarta
sweetdesire
Jak coś tracisz to wiesz, że to tracisz bezpowrotnie,
a jak wróci to wkurwia i to chyba nie za dobrze już.
— Bonson x Laikike1 x Bisz - Łańcuch Przeżyć (Dżony Remix)
Reposted fromniewychowana niewychowana viaejMarta ejMarta

January 29 2015

sweetdesire
6075 b41c 500
Reposted frombane88 bane88 viamefir mefir
sweetdesire
3782 6985 500
sweetdesire
5390 023d 500
Reposted fromfoods foods viaMissySleepy MissySleepy
sweetdesire
Patrzysz. I doskonale wiesz, że zrobiłaś dobrze. A jednak jakaś mała iskierka smutku tli się gdzieś z tyłu głowy. Na szczęście uśmiech szybko ją gasi. Zrobiłaś w końcu raz dobrze.
Reposted fromMonasi Monasi viaMissySleepy MissySleepy
sweetdesire
0503 05f7 500
Reposted fromrol rol viaMissySleepy MissySleepy
sweetdesire
Później bywa zwykle za późno.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viamefir mefir
sweetdesire
1861 0626
Reposted fromgrudniowakawa grudniowakawa viamefir mefir
sweetdesire
9667 fb18 500
Reposted fromKameliaLove KameliaLove viamefir mefir
sweetdesire
5611 a8e3
Reposted fromdooomiiin dooomiiin viamefir mefir
sweetdesire
9302 bf07
Reposted fromfsjhdsjv fsjhdsjv viamefir mefir
sweetdesire
0896 6829
Reposted fromjustMeee justMeee viamefir mefir
5748 df69
Reposted fromzamulasz zamulasz viazouza zouza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl