Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2017

sweetdesire
7933 fc74
gdzieś wewnątrz mnie upadam.
Reposted fromzenibyja zenibyja
sweetdesire
przyjdź do mnie 
albo nie 
wyjdź 
nie możesz być 
bo przyjdziesz i wyjdziesz 
zostawisz i zranisz [...]
[...]ale może jednak 
przyjdź na moment
w moment chyba nie złamiesz mi serca  ?
— M.
Reposted fromzenibyja zenibyja
sweetdesire
7300 fe35
Reposted frompsychoinfinity psychoinfinity viasgrialux3 sgrialux3
sweetdesire
0852 c01c
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viasgrialux3 sgrialux3
sweetdesire
Reposted fromkamdz kamdz viasgrialux3 sgrialux3
9214 b389
sweetdesire
1022 345f
Reposted fromiamstrong iamstrong viasgrialux3 sgrialux3
sweetdesire
0142 57f5 500
A po słonecznej stronie życia.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasgrialux3 sgrialux3
sweetdesire
KAŻDY MA KOGOŚ, OD KOGO NIE MOŻE SIĘ UWOLNIĆ.
Reposted fromnexxt nexxt viasgrialux3 sgrialux3
sweetdesire
3110 fc5d
Reposted fromkarahippie karahippie viasgrialux3 sgrialux3
0194 29c2
Reposted fromjohnkeats johnkeats viasgrialux3 sgrialux3
sweetdesire
3388 f915
Nie było żadnych romantycznych kolacji, wyjazdów do kina czy teatru. Były spacery w deszczu bez parasola, po chodnikowych dziurach, parkowe wędrówki w towarzystwie komarów, pełne śmiechu chwile`po szkole `,wieczorne spotkania z rozdeptanymi ślimakami pod stopami oraz plac zabaw nocą przy blasku księżyca.Od tego się zaczęło coś wielkiego .
Reposted fromzenibyja zenibyja
sweetdesire
4542 1dd7 500

To, że ludzie w Polsce nie dzwonią na policję wtedy, gdy słyszą, jak ktoś woła pomocy, jest normalne w ten sam sposób. Albo jak przejeżdżają obok rozbitego samochodu stojącego w plamie z krwi, benzyny i drobin szkła, albo gdy przechodzą obok kogoś systematycznie i w skupieniu kopanego po głowie. Ludzie w Polsce dzwonią po policję wtedy, gdy ktoś mieszkający pod nimi włączy za głośno muzykę o dwudziestej trzeciej albo zatarasuje im wyjazd z parkingu
Reposted fromzenibyja zenibyja
sweetdesire

Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.

— Żulczyk.

Reposted fromUndomiel Undomiel viazenibyja zenibyja
sweetdesire
Moja refleksja jest taka, że ludzie są popierdoleni.
— Żulczyk
Reposted fromimasbraveasur imasbraveasur viasgrialux3 sgrialux3
1348 628b 500
sweetdesire
Nic nie jest tak intymne jak spanie obok drugiej osoby - pomyślała - nawet seks. Człowiek jest wtedy całkowicie bezbronny. Spanie obok drugiej osoby,  w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll "Skradziony kościół"
sweetdesire
I naprawdę - dyplom w rękę, paszport w kieszeń i spierdalamento, byle dalej od Warszawy, byle dalej od tego zadżumionego "niedasizmem" kraju, może być środek jakiegoś Konga albo innego Baszkortostanu, byleby było.
Reposted fromyanek yanek viajointskurwysyn jointskurwysyn
4102 3c5c
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
sweetdesire
5510 0c48
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl