Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2017

sweetdesire
6491 c798 500
Reposted fromtfu tfu viaMissySleepy MissySleepy
sweetdesire
1874 b58b 500
Reposted fromsosna sosna viaMissySleepy MissySleepy
8475 38d2 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
sweetdesire
5676 6f27
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viajointskurwysyn jointskurwysyn
0681 c533
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
1824 775f 500
sweetdesire
9735 f2a4 500
Reposted frombrumous brumous viastarryeyed starryeyed
sweetdesire
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viastarryeyed starryeyed
sweetdesire
8152 1fdb
"I co mogę powiedzieć, maleńka? Szczerze? To było prawdziwe, piękne oraz warte wszystkiego co było wcześniej i później. Byliśmy najlepsi. Uśmiechnij się."
sweetdesire
2068 8c6f
Reposted fromhermina hermina viamisunderstanding misunderstanding
sweetdesire
6621 a5a6
Reposted fromrol rol viamisunderstanding misunderstanding
sweetdesire
0583 02f6
sweetdesire
9140 9906
sweetdesire
1306 dd3d
Reposted fromalcohol alcohol viamisunderstanding misunderstanding
sweetdesire
5333 102c
Reposted fromalcohol alcohol viamisunderstanding misunderstanding
sweetdesire

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viamisunderstanding misunderstanding
sweetdesire
W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło.
— pokolenieikea.com
Reposted frommisunderstanding misunderstanding
sweetdesire
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer viamisunderstanding misunderstanding
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl